6 bài squat tăng sức mạnh thân dưới
Huấn luyện viên Huỳnh Quốc Thắng hướng dẫn bài tập squat đứng lên ngồi xuống để săn chắc thân dưới, nhất là nhóm cơ đùi.Nguồn

Tin Liên Quan