Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẵn sàng triển khai nhiệm vụ mới


Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) sẵn sàng triển khai hạn mức trả tiền bảo hiểm mới sau khi được Chính phủ phê duyệt.

Ông Đào Quốc Tính – Tổng giám đốc BHTGVN cho biết tính đến ngày 30/6, đã có 1.282 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi gồm 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, một ngân hàng hợp tác xã và 1.182 quỹ tín dụng nhân dân, bốn tổ chức tài chính vi mô. Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN hoàn thành cấp lại 8 chứng nhận và 75 bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đầy đủ, đúng quy định.

Hiện nay, BHTGVN thực hiện giám sát đối với 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thông qua khai thác dữ liệu hiệu quả từ Ngân hàng Nhà nước. Nửa đầu năm 2020, do Covid-19 và giãn cách xã hội, BHTGVN phải tạm hoãn kế hoạch kiểm tra định kỳ với một số đơn vị. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, BHTGVN tập trung kiểm tra tại chỗ theo kế hoạch, đến nay đã hoàn thành kiểm tra 132 trong tổng số 418 đơn vị theo kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 và xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với một số tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

“Trong các tháng còn lại, chúng tôi xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, trong đó tiếp tục nghiên cứu và chủ động đề xuất sửa đổi Luật bảo hiểm tiền gửi, các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của BHTGVN”, ông Đào Quốc Tính cho biết.

Đồng thời, BHTGVN cũng hoàn thành đề tài theo nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước, chủ đề “Vai trò của BHTGVN trong hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam đến năm 2025”. Đơn vị tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, triển khai đầy đủ các hoạt động nghiệp vụ, hướng tới chuẩn mực quốc tế. Công tác giám sát, kiểm tra đối với tổ chức tham gia bảo hiển tiền gửi được nâng cao, kiểm tra đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

BHTGVN sẽ tích cực tham gia vào quá trình xử lý các tổ chức tín dụng theo chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trước, trong và sau quá trình kiểm soát đặc biệt nhằm đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi theo quy định. Đơn vị tiếp tục đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đảm bảo nguyên tắc an toàn và phát triển vốn, đẩy mạnh truyền thông, mở rộng kênh thông tin và cải tiến sản phẩm tuyên truyền đến công chúng với mục tiêu nhằm lan tỏa chính sách đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi có hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Ông Đào Quốc Tính – Tổng giám đốc BHTGVN khẳng định chính sách bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ người gửi tiền, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Toàn hệ thống BHTGVN sẵn sàng triển khai hạn mức trả tiền bảo hiểm mới và chiến lược phát triển của BHTGVN sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, đơn vị còn tổng kết việc thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, tạo cơ sở pháp lý để BHTGVN tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng.

Thanh DiNguồn

Tin Liên Quan