Bốn câu đố tìm cặp hình giống nhau


Thứ hai, 21/9/2020, 19:00 (GMT+7)

Mỗi bức tranh có một cặp hình giống nhau, lẫn giữa rất nhiều biểu tượng, đòi hỏi bạn phải tập trung để tìm ra trong 30 giây.

Câu 1:

Bốn câu đố tìm cặp hình giống nhau

>>Đáp án

Câu 2:

Bốn câu đố tìm cặp hình giống nhau - 2

>>Đáp án

Câu 3:

Bốn câu đố tìm cặp hình giống nhau - 4

>>Đáp án

Câu 4:

Bốn câu đố tìm cặp hình giống nhau - 6

>>Đáp án

Theo Quiz UpNguồn

Tin Liên Quan