Điểm sàn Đại học Thủy lợi cao nhất 20


Năm 2020, điểm sàn của Đại học Thủy lợi từ 15 đến 20, trong đó nhóm ngành Công nghệ thông tin cao nhất.

Ba ngành thuộc nhóm Công nghệ thông tin, cơ sở Hà Nội, gồm: Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin. Đây là các ngành có điểm sàn cao nhất của Đại học Thủy lợi.

Ngành Kỹ thuật ôtô lấy điểm sàn 18,5, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán cùng lấy 18. Các ngành còn lại phổ biến 15-16 điểm.

Tại hai cơ sở Phố Hiến và miền Nam, cả 12 ngành cùng lấy điểm sàn 15, không phân biệt tổ hợp. Mức điểm sàn này cao hơn 0,5-2 so với điểm trúng tuyển của năm ngoái vì đề thi tốt nghiệp THPT được đánh giá dễ hơn.

Điểm sàn tại cơ sở Hà Nội:

Điểm sàn Đại học Thủy lợi cao nhất 20

Điểm sàn Đại học Thủy lợi cao nhất 20 - 2

Điểm sàn Đại học Thủy lợi cao nhất 20 - 4

Điểm sàn tại cơ sở Phố Hiến:

Điểm sàn Đại học Thủy lợi cao nhất 20 - 6

Điểm sàn tại phân hiệu miền Nam:

Điểm sàn Đại học Thủy lợi cao nhất 20 - 8

Theo đề án tuyển sinh 2020 của Đại học Thủy lợi, trường tuyển sinh 23 ngành và nhóm ngành, trong đó có 2 chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh. Tổng chỉ tiêu tại 3 cơ sở là 3.700, riêng trụ sở chính tại Hà Nội lấy 3.000 sinh viên, cao hơn năm ngoái 330.

Năm ngoái, Công nghệ thông tin có điểm trúng tuyển cao nhất là 19,5. Hai ngành khác lấy trên 19 là Kế toán và Quản trị kinh doanh, đều tăng khoảng 1,5 so với năm 2018. Ở nhóm có đầu vào thấp, 12/25 ngành lấy mức 14.

Thanh Hằng

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2020Nguồn

Tin Liên Quan