Giáo viên, thí sinh nhận xét đề tiếng Anh
Cả giáo viên và thí sinh đều cho rằng đạt 7 điểm tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT không khó, phần nâng cao nằm ở bài đọc hiểu.Nguồn

Tin Liên Quan