Thử tài suy luận với năm câu đố


Thứ tư, 29/7/2020, 18:35 (GMT+7)

Bạn cần suy luận để tìm ra quy luật rồi tính toán, điền số còn thiếu vào mỗi hình trong một phút.

Câu 1:

Thử tài suy luận với năm câu đố

>>Đáp án

Câu 2:

Thử tài suy luận với năm câu đố - 2

>>Đáp án

Câu 3:

Thử tài suy luận với năm câu đố - 4

>>Đáp án

Câu 4:

Thử tài suy luận với năm câu đố - 6

>>Đáp án

Câu 5:

Thử tài suy luận với năm câu đố - 8

>>Đáp án

Theo Power of EnjoymentNguồn

Tin Liên Quan